Pracownia Projektowania Architektonicznego IV

dr inż. arch. Tomasz Piwiński, ad.

dr hab. inż. arch. Waldemar Wawrzyniak, prof. UAP

W czwartej Pracowni Projektowania Architektonicznego, zajęcia prowadzi niezależnie dwóch prowadzących dr hab. inż. arch. Waldemar Wawrzyniak, prof. UAP oraz dr inż. arch. Tomasz Piwiński, ad., p.o. Kierownika.

prof. Waldemar Wawrzyniak prowadzi zajęcia z zakresu projektowania architektonicznego oraz urbanistycznego.

dr Tomasz Piwiński prowadzi nowy autorski program Architektury Bioklimatycznej.
Specjalizuje się w tematyce projektowania zintegrowanego, zrównoważonego. Studenci realizują projekty w różnych skalach.

W zakresie projektowania architektonicznego

Zadania obejmują projekty domów jednorodzinnych, pawilonów, niewielkich obiektów użyteczności publicznej w których stosowane są rozwiązania pozwalające na ograniczenie zużycia energii ale także jej produkcję ze źródeł odnawialnych. Celem ćwiczeń jest przygotowanie projektu budynku o niemal zerowym zapotrzebowaniu na energię. Projektowane obiekty muszę spełniać wszelkie wymogi związane ze znikomym wpływem projektowany obiektów na środowisko.

W zakresie projektowania urbanistycznego

Studenci są zobowiązani do przygotowania projektu eko-osiedla. Zespołu budynków jedno i wielorodzinnych w którym określić należy możliwości biernego i aktywnego wykorzystania energii słonecznej. Zastosować rozwiązania pozwalające na aktywne pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych. Rozwiązać problemy środowiskowe – biorąc pod uwagę istniejącą i nowo projektowaną zieleń, zagospodarowanie wód deszczowych, ograniczanie efektu miejskiej wyspy ciepła. Uwzględnić należy także aspekty społeczne – wiek, zamożność użytkowników, usługi społeczne, dostępność dla osób niepełnosprawnych, miejsca pracy, transport.

W trakcie ćwiczeń projektowych studenci zapoznawani są z podstawową problematyką w zakresie architektury i urbanistyki zrównoważonej. W ramach wykładów omawiane są wiodące tendencje, materiały, technologie oraz przykładowe realizacje. Celem wykładów jest ułatwienie przygotowania projektów ale także wskazanie źródeł umożliwiających poszerzanie dotychczasowej wiedzy.

Projektowanie architektoniczne oraz urbanistyczne

Architektura Bioklimatyczna