Pracownia Rewitalizacji Krajobrazu

dr hab. Sławoj Dreszer prof. UAP

doktorantka – wolontariuszka mgr Marta Urbańska

Krajobraz to przestrzeń ludzkich doświadczeń. Kształtują one umysłowe i emocjonalne cechy osobowości. Dlatego w ujęciu autorskiego programu Pracowni Rewitalizacji Krajobrazu projektowanie jest sztuką szerokich oddziaływań kulturotwórczych. Wartości artystyczne osadzone są w kontekstach społecznych, cywilizacyjnych, przyrodniczych i humanistycznych.

Naszą pasją jest wspieranie rozwoju młodych talentów. Ich intelektualne dojrzewanie przynosi radość partnerskiego studiowania. Wraz z doktorantką Martą Urbańską dokładamy wszelkich starań, by studenci kształtowali umiejętność samodzielnego odkrywania świata. Odczytywanie sensów i znaczeń otaczającej rzeczywistości jest przedmiotem analiz przedprojektowych, które owocują mądrą, niebanalną koncepcją projektową. W każdym roku akademickim podejmujemy tematy realizowane we współpracy z jednostkami samorządowymi. W społeczności naszej Pracowni znaczącą grupę stanowią studenci studiów I i II stopnia, którzy realizują tu swoje prace dyplomowe. Nasi studenci i absolwenci nagradzani są w krajowych i międzynarodowych konkursach tak projektowych, jak i artystycznych.