PROGRAM UZUPEŁNIAJĄCY

Program uzupełniający realizowany w Katedrze Designu kierowany jest do studentów kierunków Projektowanie Mebla, Design Krajobrazu oraz Architektura na Wydziale Architektury i Wzornictwa, kierunków Architektura Wnętrz oraz Scenografia na Wydziale Architektury Wnętrz i Scenografii, a także do wszystkich studentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w ramach przedmiotu Wybrana Pracownia Artystyczna lub Projektowa. Podczas pracy studenci poznają podstawowe narzędzia i metodologię pracy projektowej. Doskonalą swoje umiejętności związane z kształtowaniem własnego języka form plastycznych, zagadnieniami związanymi z kompozycją, przestrzenią, kontekstem, funkcją i potrzebami użytkownika. Uczą się systematycznej pracy nad projektem indywidualnie i/lub w zespołach.