Projektowanie Mebla dla kierunku Architektura

mgr Mateusz Słociński, as.

Projektowanie Mebla dla kierunku Architektura to obowiązkowy przedmiot realizowany przez jeden semestr na II roku studiów licencjackich. W ramach zajęć studenci przeprowadzani są przez najważniejsze etapy procesu projektowania mebla – od pracy analityczno-koncepcyjnej, przez szkice, makiety i modele wirtualne, do ewaluacji poszczególnych rozwiążań w modelach rzeczywistych w docelowej skali. Makietowanie i prototypowanie jest kluczowym elementem całego procesu. Finalnym zadaniem studentów jest wykonanie prototypu z docelowych materiałów w skali 1:1.