Projektowanie Parametryczne

mgr. Dziyana Taukin

Projektowanie parametryczne jest najczęściej stosowanym procesem modelowania we współczesnej architekturze i projektowaniu. Kurs ma na celu wprowadzenie studentów do bazowych narzędzi Projektowania Parametrycznego oraz ich użycia w dalszej praktyce projektowej.

Narzędziem Projektowania Parametrycznego, na którym skupia się kurs, jest Grasshopper – wizualny język programowania zintegrowany z narzędziami do modelowania 3D Rhinoceros, który umożliwia szybkie wygenerowanie i ocenę konfiguracji modeli opartych na parametrach. Kurs zaczyna się od przeglądu oprogramowania i omawia różnic pomiędzy modelowaniem przy użyciu danych generatywnych a tradycyjnym podejściem. Studenci pracują w trzyosobowych grupach nad stworzeniem parametrycznych modeli własnych projektów meblarskich. Wynikiem pracy są definicje Grasshopper, pozwalające na wygenerowanie całej rodziny mebli w ramach jednego algorytmu oraz umożliwiające szybką personalizację mebli i wzorów.