SKETCHING

mgr Paweł Grajkowski

mgr Mateusz Płóciennik

SKETCHING – RYSUNEK PREZENTACYJNY 

Zajęcia są prowadzone poprzez warsztaty, w trakcie których studenci nabywają wiedzę teoretyczną oraz praktyczną związaną z wizualizowaniem ideii projektowych oraz ich prezentowaniem. Rysunek jest traktowany jako jedno z narzędzi kreacji, wykorzystywane podczas procesu powstawania nowego produktu i komunikacji projektowej wewnątrz zespołu wdrożeniowego. Ćwiczenia mają na celu wykształcenie umiejętności związanych z prezentowaniem formy, funkcjonalności, ergonomii, konstrukcji i materiałów projektowanego produktu. Do tego celu na zajęciach poruszane są zagadnienia perspektywy odręcznej, wykreślania obiektów przestrzennych, schematycznego rysowania postaci użytkownika, studium materiałów, a także zagadnienia kompozycji i percepcji.