TEMATY BADAWCZE

PROJEKTY BADAWCZE 

2019/2020

W programie nauczania na studiach magisterskich na Kierunku Wzornictwo kluczowym elementem jest współpraca z podmiotami gospodarczymi. Zapewnienie stałego kontaktu z przemysłem, nowymi technologiami i praktycznym know-how wpisuje się w strategię realizacji procesu dydaktycznego. Praca ze studentami pierwszego roku studiów drugiego stopnia polega na zasadzie tworzenia zespołów naukowo-badawczych, realizujących powierzone zadania projektowe, przy aktywnym udziale wybranego partnera gospodarczego – co pozwala na urealnienie warunków profesjonalnej realizacji wszystkich elementów procesu projektowego. Wyselekcjonowane tematy zostają zaprezentowane na początku semestru i studenci decydują się na udział w wybranym przez siebie temacie projektowo-badawczym. Założenia finalnych efektów oscylują od konkretnych, możliwych do wdrożenia produktów, po opracowanie innowacyjnych konceptów użytkowania. Tworzone są też zespoły, składające się z różnych konfiguracji pedagogów, w których jedna osoba pełni funkcję kierownika zespołu, a pozostałe członków. Istotne jest wyjście poza schemat pracy w tych samych strukturach personalnych, aby uniknąć pewnej rutyny. Zmiana zestawień personalnych sprzyja otwarciu się na różnorakie doświadczenia i swobodny przepływ idei i kreacji. 

BIŻUTERIA. KONTEKSTY

TYMCZASOWA PRYWATNOŚĆ

MOBILNOŚĆ FUNKCJONALNA WYPOSAŻENIA PLACÓWEK MEDYCZNYCH. System elementów funkcjonalnych wspierających proces rehabilitacji ruchowej

MOBILNOŚĆ FUNKCJONALNA WYPOSAŻENIA PLACÓWEK MEDYCZNYCH. Elementy towarzyszące w przestrzeniach placówek medycznych