Wstęp do projektowania odpowiedzialnego sem. 2

mgr inż. arch. Jan Ankiersztajn

prof. dr hab. Katarzyna Laskowska

temat: Bioplastik

Recykling nie jest jedynym sposobem na walkę z zanieczyszczeniem środowiska.

Odpowiedzialni projektanci są zobowiązani do poszukiwania nowych receptur na biodegradowalne materiały.

Tworzywa sztuczne, które zrewolucjonizowały rynek wzornictwa, dziś są jednym z najbardziej szkodliwych materiałów dla środowiska. Większość tworzyw sztucznych nie ulega biodegradacji, pozostaje więc w środowisku na zawsze.

Poszukiwania sposobu na zastąpienie polimerów na bazie paliw kopalnych przyczyniły się do rozwoju bioplastiku.

W ciągu ostatnich kilku lat został odnotowany znaczący wzrost produkcji polimerów z zasobów odnawialnych. Rozwój biopolimerów wciąż znajduje się na wczesnym etapie, cały czas stanowi znaczące wyzwania technologiczne i aplikacyjne.

Bioplastik, ze względu na swoje naturalne pochodzenie, może stać się popularnym materiałem wytwórczym, wykorzystywanym powszechnie do modelowania i prototypowania w zakładach produkcyjnych.

Celem zajęć „Wstęp do projektowania odpowiedzialnego” jest opracowanie nowych rozwiązań uwzględniających zastosowanie bioplastiku do wytwarzania form przestrzennych.

W semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020, studenci 1 roku studiów magisterskich kierunku Projektowania Mebla kontynuują proces badawczy studentów 3 roku studiów licencjackich.

Studenci zajęli się opracowaniem biodegradowalnego materiału – ekologicznego plastiku – pozyskiwanego z naturalnych składników, bazujących na surowcach odnawialnych.

Zadaniem studentów było opracowanie receptury oraz procesu produkcyjnego biopolimerów.

Do obowiązku studentów należało:
-opracowanie receptury bioplastiku
-opracowanie technik formowania bioplastiku
-dokumentacja całego procesu produkcyjnego
-prowadzenie strony internetowej – wirtualnego archiwum – www.wdpo2020.hotglue.me

Studenci zostali podzieleni na 5 grup:
Grupa Agar
Grupa Pył Drzewny
Grupa Bioodpady
Grupa Papier
Grupa Włókno