I Pracownia Fotografii

dr Janusz Oleksa st. wykł.

Twórcze poszukiwania w pracowni umiejscawiają się pomiędzy wykorzystaniem sytuacji zastanych, a działaniami inscenizacyjnymi.

Odnalezienie własnego rejonu działań to odkrywanie własnej wrażliwości. Motyw staje się pretekstem twórczych doświadczeń. Wybrane tematy realizowane w pracowni dotyczyły twórczych poszukiwań w obrębie między innymi następujących haseł: Homo Deus, Człowiek z lustra, Wyspa i projekt własny.