Technologie fotografii – Fotografia i obraz ruchomy w publikacjach multimedialnych

prof. dr hab. Andrzej P. Florkowski | 6 Pracownia Fotografii

Technologie fotografii – Fotografia i obraz ruchomy w publikacjach multimedialnych. W ramach przedmiotu rejestracja obrazu ruchomego na 2 roku (I stopień) fotografii edytorskiej studenci mieli zrealizować samodzielnie krótki film w sytuacji izolacji, jakiej się znaleźliśmy w ostatnim semestrze.

Maria Dychto, List do ludożerców
Mateusz Janik, Kulisy teatru 2020
Patrycja Przedwojska, Molding Perfection
Laura Radziewicz, Another Day in Paradise 2020
Marysia Sanak, Another Wave