Technologie Fotografii – Rejestracja i edycja obrazu ruchomego, Podstawy animacji

dr Mateusz Sadowski, ad

W ramach przedmiotu Rejestracja i edycja obrazu ruchomego studenci wykonali ćwiczenia z rejestracji i montażu wideo oraz postprodukcji filmowej. Tematy: wideoklip oraz temat dowolny.

W ramach przedmiotu Podstawy animacji studenci wykonali ćwiczenia z animacji poklatkowej i cyfrowej.

Laura Radzewicz [II Rok, studia I stopnia, Fotografia Edytorska]
Dorota Kwiatkowska [I Rok, studia II stopnia, Fotografia]
Klara Woźniak [II Rok, studia I stopnia, Fotografia Intermedialna]
Mateusz Janik [II Rok, studia I stopnia, Fotografia Edytorska]
Mateusz Janik [II Rok, studia I stopnia, Fotografia Edytorska]


Jakub Rudzik [II Rok, studia I stopnia, Fotografia Intermedialna]


Kristina Vysotskaya [II Rok, studia I stopnia, Fotografia Intermedialna]
Patrycja Przedwojska [II Rok, studia I stopnia, Fotografia Edytorska]
Patrycja Filarska [II Rok, studia I stopnia, Fotografia Edytorska]
Michał Jaszkowski [I Rok, studia II stopnia, Fotografia]
Aga Gabara [I Rok, studia II stopnia, Fotografia]
Tadeusz Korach [II Rok, studia I stopnia, Fotografia Edytorska]
Mateusz Mąka [I Rok, studia II stopnia, Fotografia]
Edyta Jabłońska [I Rok, studia II stopnia, Fotografia]
Edyta Jabłońska [I Rok, studia II stopnia, Fotografia]
Studenci I Roku, studia II stopnia, Fotografia
Studenci I Roku, studia II stopnia, Fotografia
Studenci I Roku, studia II stopnia, Fotografia