Animacja Graficzna – studia niestacjonarne

dr hab. Wojciech A. Hoffmann prof. UAP

Przedmiot Animacja Graficzna dla niestacjonarnych studentów studiów magisterskich wprowadza przez 3 semestry w zagadnienia pojawiające się wokół motion designu, projektowania 3d i animacji.

W mijającym roku akademickim skupiliśmy się na animowanej typografii, projektowaniu stylu i dynamiki postaci oraz interakcji pomiędzy nimi, a także nauce programów w tym Cinema 4D z silnikiem renderującym RedShift.

Sebastian Kawalec – temat Dwie postacie i interakcja
Sonja Dobrowolska – temat Dwie postacie i interakcja
 Natalia Zawodna – temat Dwie postacie i interakcja
Zuzanna Walczak – temat Dwie postacie i interakcja
Jakub Jaworski  – temat Dwie postacie i interakcja
Sonja Dobrowolska – temat Animowana typografia
Angela Rokosz – temat Dwie postacie i interakcja