Introligatorstwo

dr Tomasz Jurek

Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy o świadomym tworzeniu powiązań między kreacją graficzną, sztuką i rzemiosłem oraz zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych do efektywnego wykonywania własnych realizacji.

Na metody dydaktyczne składają się ćwiczenia warsztatowe, warsztaty introligatorskie, aktywne uczestnictwo w dyskusjach, praca indywidualna nad postawionym problemem. Podczas działań praktycznych student ma okazję poznawać nowe, weryfikować wcześniej poznane, a przede wszystkim wykorzystywać sprawdzone już techniki do realizacji swojego projektu lub dzieła. Wiedza jest przekazywana poprzez zastosowanie jej w trakcie rozwiązywania problemów, ćwiczeń, warsztatów i projektów.