IV Pracownia Grafiki – Litografia

prof. dr hab. Stefan Ficner

dr Maksymilian Skorwider, ad.

mgr Dorota Jonkajtis, lab.

Ogólna formuła przedmiotu

Podstawowym celem jest przygotowanie studentów do sprawnego wykorzystywania warsztatu (druku płaskiego). Ostatecznym celem jest nabycie umiejętności samodzielnego użycia środków warsztatowych do twórczej wypowiedzi.

Typ przedmiotu

Ćwiczenia i wykłady

Efekty kształcenia: wiedza, umiejętności

Zwraca się uwagę na wrażliwość widzenia, zarówno przez naukę konkretnego warsztatu graficznego, jak warsztatu pojęciowego. Opanowanie warsztatu litograficznego stanowi podstawę, a nie cel sam w sobie, do dalszego studiowania i stopniowego kształtowania coraz dojrzalszej postawy twórczej.

Poza znajomością warsztatu, student powinien nauczyć się łączenia i kojarzenia różnych technik graficznych. Od I-go roku kształtuje się umiejętność zarówno pracy w zespole, jak pracy indywidualnej.

STUDENCI I ROKU:

Uczą się podstaw techniki druku płaskiego (w tym przypadku litografii), takich jak: rysunek kredkowy na kamieniu, rysunek tuszem na kamieniu. Jest to obowiązkowy kurs dla wszystkich na kierunku: Grafika Warsztatowa. Punktem wyjścia do rozmów i wydrukowania grafiki są tematy wywieszone w pracowni (do wyboru 10 tematów).

STUDENCI PRACOWNI PODSTAWOWEJ: tzn. osoby zapisane do pracowni (Rok II  i III), uczą się coraz bardziej skomplikowanych technik graficznych, takich jak: techniki lawowane, kamienioryty, kwasoryty, druk negatywowy. Opanowanie warsztatu jest środkiem pozwalającym na własną wypowiedź twórczą. Jest ona wypadkową znajomości warsztatu graficznego, korekt i rozmów z prowadzącym pracownię, zapoznania się z zaproponowanymi lekturami i własnych decyzji twórczych

FB: https://www.facebook.com/LitografiaUAP/?fref=ts