Pracownia Ilustracji Wydawniczej

prof. dr hab. Mirosław Adamczyk

dr Dominika Czerniak-Chojnacka

Analiza i interpretacja tekstu oraz umiejętność formułowania skrótu myślowego pomiędzy słowem a obrazem, to sztuka wyrażania treści w obszarze ilustracji wydawniczej. Natomiast, paradoks — pozorna, logiczna sprzeczność, która polaryzuje przekaz treściowy na główny strumień znaczeń i tzw. podtekst — uaktywnia nieograniczoną, metaforyczną przestrzeń dla artystycznej kreacji.

Ostatecznym kryterium wartości ilustracji jest obraz niebudzący wątpliwości pod względem przekazu oraz sposobu artykulacji — stan „czystej formy graficznej”,  w którym środki wyrazu przystają do obrazowanych treści.

Spośród pięciu zadań tematycznych w semestrze, studenci z programu kierunkowego, uzupełniającego, dyplomującego oraz wolnego wyboru na wszystkich poziomach nauczania (bez względu na rok, kierunek studiów, wydział) realizują cztery, wybrane przez siebie tematy. W ten sposób, podczas omówień, korekt, konfrontacji powstałych prac, następuje efektywny transfer przemyśleń i doświadczeń.

Paulina Krynicka, O Wandzie co nie chciała Niemca

Paulina Krynicka, Dezyderata