Pracownia Projektowania Opakowań

dr Krzysztof Kwiatkowski ad

mgr Aleksandra Płocińska, asyst.