Pracownia Projektowania Wydawnictw – studia niestacjonarne

dr Marcin Markowski

Pracownia kształci w zakresie szeroko pojętego projektowania wydawnictw oraz typografii.

Proces kształcenia obejmuje zagadnienia związane z projektowaniem graficznym w kontekście wydawniczym jak również te związane z procesem druku. Realizowane w pracowni tematy z jednej strony obejmują szeroką problematykę technologiczną, z drugiej stawiają wyzwania natury artystycznej i projektowej w kontekście współczesnych form wypowiedzi.