Pracownia Znaku i Identyfikacji

dr hab. Wojciech Janicki, prof. UAP (stacjonarne)

dr hab. Wojciech Janicki, prof. UAP / mgr Julia Lewandowska (niestacjonarne)

www.id-pracownia.pl

ID Pracownia – Pracownia Znaku i Identyfikacji powstała w 2010 roku. Jej celem jest kształcenie umiejętności w zakresie projektowania znaków i systemów identyfikacyjnych o rozmaitym charakterze.

Ogólna formuła przedmiotu

Ćwiczenia praktyczne poprzedzone wprowadzeniem teoretycznym. Tematy realizowane w oparciu o brief projektu, indywidualne konsultacje i korekty. Otwartość na autorskie poszukiwania graficzne. Pracownia regularnie podejmuje współpracę z firmami i instytucjami realizując projekty zamawiane o charakterze komercyjnym no. kampanie reklamowe produktów, usług, wydarzeń.

Tematy są realizowane jako ćwiczenia semestralne lub konkursy zamknięte dla studentów Pracowni.

Program Pracowni obejmuje:

• zasady projektowania znaku,
• zasady projektowania systemu identyfikacji,
• specyfikacja techniczna (księga znaku/id),
• ux i service design,
• kampanie reklamowe produktów, usług, wydarzeń,
• projektowanie interdyscyplinarne,
• terminologia i metody pracy,
• trendy i historia designu (prezentacje),
• eksperyment graficzny.