V Pracownia Grafiki – Offset

prof. dr hab. Grzegorz Nowicki

dr hab. Krzysztof Balcerowiak prof. UAP

mgr Michał Tatarkiewicz, lab.

Założeniem i misją Pracowni to spotkanie z jednym z języków grafiki warsztatowej, techniką druku płaskiego jaką jest technologia offsetu. Pracownia służy pomocą w wyartykułowaniu własnego, charakterystycznego języka artystycznej wypowiedzi. Proces poszukiwania zdeterminowany jest odkrywaniem transformacji cech technologii na język WIZJI. Celem jest również próba dotarcia do głęboko niekiedy ukrytych potencjałów artystycznej wrażliwości.

Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje intelektualnego dyskursu. W  rozległym spektrum deklarujemy dogłębnie i odpowiedzialnie wspierać poszukiwania i w sytuacji konieczności rozpoznać obcy dla nas do tej pory obszar wiedzy. Jesteśmy otwarci na wszelkie idee artystyczne – takie, które wykraczają poza tradycyjnie rozumianą grafikę warsztatową – takie które prowadzą symetryczny i krytyczny dialog z rzeczywistością.

Pracownia nie definiuje tematów.