VI Pracownia Grafiki – Grafika Przestrzenna i Intermedialna

dr Witold Modrzejewski

Program 6 Pracowni Grafiki obejmuje zagadnienia z zakresu współczesnego języka grafiki artystycznej, wykraczając poza zagadnienia techniczne. Poruszane w pracowni tematy skupiają się przede wszystkim na  społecznym oraz artystycznym oddziaływaniu.

Pracownia ma charakter otwarty i interdyscyplinarny, gdzie grafikę traktuje się jako sposób pracy z mediami, wykorzystując specyficzne dla niej narzędzia i pojęcia.  Studenci realizują swoje prace w drukach, graficznych instalacjach, wydawnictwach self-edition, filmach, zinach, działaniach dźwiękowych. W trakcie roku akademickiego organizowane są warsztaty skupiające się na poszczególnych zagadnieniach technicznych.

Studenci często przybierają role redaktorów artystycznych poszukując dla swoich projektów i poetyk najlepszego możliwego sposobu i miejsca realizacji. Swoje działania prezentują w przestrzeniach galeryjnych, przestrzeni publicznej czy przestrzeni internetu.

Anita Łęcka, Gitara Marzeń
Matylda Płoszaj, W terenie