II Pracownia Rysunku

dr Vladislav Radzivillovič ad.

mgr Maciej Andrzejczak asyst.

W II Pracowni Rysunku zachęcamy studentów do dostrzegania inspiracji w otaczającej rzeczywistości, w sprawach „błahych” i „donośnych”.

Podstawą wymiany myśli dla studentów studiów licencjackich są rysunki powstające podczas pracy studyjnej w II Pracowni Rysunku. W miarę kształtowania się pola indywidualnych poszukiwań studenta i wzrostu jego umiejętności zajęcia mogą przyjąć charakter spotkań konsultacyjnych. Dotyczy to w głównej mierze studentów studiów magisterskich. Najważniejsze oczekiwania wobec studenta obejmują wrażliwość na formę plastyczną, bogatą wyobraźnię, sprawność warsztatową, ciekawość świata połączoną ze zdolnością do refleksji, systematyczność i dociekliwość w poszukiwaniu własnej drogi twórczej. Praca ze studentem zakłada indywidualne podejście, możliwość dzielenia się własnymi zainteresowaniami, również tymi, pozornie nie związanymi ze sztuką. Poza pracą studyjną program II Pracowni Rysunku zakłada pracę z zaproponowanym przez studenta lub zaczerpniętym z programu pracowni tematem-hasłem czego efektem powinny być prace rysunkowe.