Interdyscyplinarna Pracownia Dokumentacji i Ochrony Konserwatorskiej Sztuki Nowoczesnej

dr hab. Monika Korona

Pracownia ma charakter otwarty, który dotyczy studentów wszystkich specjalności – oferując wprowadzenie w przede wszystkim problemy trwałości przekazu sztuki współczesnej z naciskiem na badania autorskich intencji artystycznych.

Zgodnie z planem zajęć w roku akademickim 2019 / 2020 przedstawione zostały metody „konserwacji poprzez dokumentację” jako ważnego czynnika pozwalającego utrwalić i zachować dla przyszłości intencje artystów oraz wiedzę o materiałach i technikach malarskich.  W ramach zajęć studenci przeprowadzili wywiad z wybranym Artystą środowiska poznańskiego UAP – co pozwoliło uzyskać informacje z pierwszego źródła na temat technik i technologii stosowanych przez Artystów.

W długo celowym działaniu przeprowadzone wywiady przyczynią się do zachowania cennych, a ulotnych dzieł sztuki współczesnej.

W zakresie praktycznego przygotowania studenci nabywali umiejętności prowadzenia podstawowych zabiegów auto – konserwatorskich (na swoich autorskich obiektach malarskich) oraz ochrony dzieł sztuki wizualnej – ze szczególnym naciskiem na działania dokumentacyjne, profilaktyczne i prewencyjne.