IX Pracownia Malarstwa

dr hab. Marek Haładuda, prof. UAP

dr Agnieszka Sowisło – Przybył, ad.

Kształcenie studentów jest procesem, na który składa się: poznanie malarskiego warsztatu, nauka widzenia problemów plastycznych, rozbudzanie wyobraźni, wrażliwości i stymulowanie rozwoju samodzielnego myślenia.

Jednym z elementów programu pracowni jest relacja wobec rzeczywistości jako zjawiska obserwowalnego (zawierającego byty materialne), spełniająca się w obszarach analizy malarskiej postrzeganych form oraz inspiracji wywołującej dalsze poszukiwania artystyczne. (…)

Kontynuację programu pracowni stanowi postrzeganie rzeczywistości nie tylko w kontekście odniesień opartych na wrażeniach zmysłowych. Łączność z rzeczywistością jako zbiorem pojęć z różnych form kulturowej aktywności pogłębia proces studiowania poprzez szukanie znaczeń interesujących danego studenta. Wiąże się ten aspekt z nadrzędną częścią procesu dydaktycznego jaką jest formułowanie indywidualnej postawy twórczej, budowanie artystycznej samodzielności. Potencjalne impulsy mogące stanowić swoisty zaczyn powstawania odrębnej wyobraźni, dostarczyć może problematyka w sferze szeroko rozumianej definicji kultury. (…)