IX Pracownia Rysunku

prof. dr hab. Zbigniew Szot

dr hab. Diana Fiedler prof. UAP

Prezentowane prace zrealizowane zostały przez studentów IX Pracowni Rysunku w czasie izolacji, będącej wynikiem rozprzestrzeniania się choroby Covid 19. W tym wyjątkowym czasie wszyscy jesteśmy odosobnieni, co niewątpliwie wpływa na sposób myślenia i pracy twórczej. Myślimy jednak, że ten specyficzny czas, który przeżywamy obecnie, jest ważnym doświadczeniem owocującym niezmiernie interesującym realizacjami artystycznymi, które w większości nie zaistniałyby w „normalnej sytuacji”. Dziękujemy studentom za zaangażowanie w realizację prac i otwarte umysły.

The work presented here was carried out by students of Drawing Studio IX during isolation, which was the result of the spread of Covid 19. At this exceptional time we are all isolated, which undoubtedly affects our way of thinking and the process of our work. We think, however, that this specific time that we are currently experiencing is an important experience that results in extremely interesting artistic realisations that for the most part would not happen in a „normal situation”. We thank the students for their commitment to the work and their open minds.

Zuzanna Muszalska, Internal / Wewnętrzne, 2020, projekcja, audio, para wodna, I rok II st, Wzornictwo
Ewa Sowińska, II rok,„Dziennik obserwacji”, 2020, rysunki i animacja, I st, Grafika Projektowa
Marine Troadec, I built myself shelters, 2020, textile, acrylic paint, water, 3rd year BA, Erasmus Fine Art 
Natalia Kranz, 2020, film, audio, I rok II st, Scenografia