Pracownia Malarstwa w Architekturze i Urbanistyce

prof. dr hab Marek Jakuszewski

dr Jerzy Muszyński, ad

Malarstwo w  architekturze definiowane jest jako działanie dla konkretnej przestrzeni architektonicznej ze wszystkimi tego konsekwencjami, takimi jak odpowiednia skala, specyfika miejsca, światło, technika, oddziaływanie na odbiorcę.

Proponowane tematy i ćwiczenia mają w praktyce zapoznać studentów z  w/w zagadnieniami oraz stać się polem do indywidualnych poszukiwań i rozwoju. W  czasie pierwszego semestru, studenci zapoznają się z  poszczególnymi technikami podczas ćwiczeń projektowych i praktycznych. Prowadzący prowadzą wykłady dotyczące zagadnień malarstwa w architekturze, a studenci wykonują zadania odnoszące się bezpośrednio do poruszanych w nich zagadnień, np. projekty do wyznaczonych obiektów architektonicznych w wybranej technice (malarstwo ścienne, mozaika, witraż itd.). Projekty omawiane są podczas wspólnych dyskusji.