Pracownia Technik Malarskich i Rysunkowych

prof. dr hab. Jacek Gramatyka

dr Dariusz Subocz

Pracownia Technik Malarskich i Rysunkowych jest pracownią obowiązkową dla studentów pierwszego roku Malarstwa, oraz pracownią wolnego wyboru  dla studentów pozostałych lat i kierunków.

Podstawowym założeniem programowym pracowni jest rozwój umiejętności  technicznych związanych z warsztatem plastycznym oraz uświadomienie studentom zależności pomiędzy obraną techniką realizacyjną a rezultatem wizualnym wykonywanej pracy.

Innymi założeniami są: poszerzenie umiejętności posługiwania się różnymi środkami wyrazu artystycznego oraz świadomość  poprawności technologicznej  przy jednoczesnym eksperymentowaniu z nowo poznanymi  elementami warsztatu celem uświadomienia sobie potencjalnych możliwości kreacyjnych.

Po prezentacji  poszczególnych  technik, studenci wykonują ćwiczenia plastyczne odnoszące się do wykładów, celem zrozumienia istoty danej techniki i możliwości jej twórczego zastosowania we współczesnej praktyce artystycznej.

Omawiane są również zasady prawidłowej technologii oraz jej wpływu na końcowy rezultat plastyczny.

Najważniejszym przesłaniem pracowni jest podniesienie świadomości studenta zarówno jako twórcy jak i odbiorcy dzieła sztuki.