V Pracownia Rysunku

dr Natalia Brandt, ad.

Pracownia funkcjonuje od 1981 roku.

Kładzie nacisk na kształcenie krytycznej świadomości artystycznej, realizującej się poprzez rysunek pojmowany jako autonomiczny język sztuki. Celem nadrzędnym jest kształtowanie świadomej postawy twórczej polegającej na zgodności praktyki artystycznej z wyznawanymi poglądami oraz etycznej postawy społecznej wyrażającej się w aktywnym uczestnictwie w kulturze.

Nikodem Cisowski/ Jakub Rodzki, Cisza

Jakub Rodzki, Peruvian Diaries: https://soundcloud.com/stcommon/peruvian-diaries)

Damian Gugała, Warstwy: https://drive.google.com/file/d/1GzTIm3vt7tcNj6Em1ydqPpCBg0S8-Hi_/view

Karolina Hadrych, Portret bez wizerunku
Natalia Sucharek, Zasady odwrotnej dynamiki
Alicja Nalikowska, Cisza