VIII Pracownia Malarstwa

dr hab. Wojciech Gorączniak prof. UAP

dr Monika Shaded ad.

Praktyki dydaktyczne: mgr Kinga Popiela

Tegoroczne zadania realizowane w pracowni poświęcone były najbardziej elementarnym zagadnieniom „obrazowania”. Obok tematów i zadań studyjnych w ciągu dwóch semestrów przeprowadzony został cykl wykładów i warsztatów autorstwa mgr Kingi Popieli zatytułowany „Malarstwo: narzędzie, ciało, powierzchnia”. Każdemu zagadnieniu poświęcony był wykład omawiający jego najistotniejsze konteksty, głównie wobec współczesnych postaw artystycznych oraz warsztaty. Celem warsztatów, przez szczególny rodzaj zabawy, było oderwanie pojęć – narzędzia, ciała i powierzchni w malarstwie – od związanych z nimi stereotypów.

Próbujemy pytać o sens sztuki, o znaczenie obrazu inicjując rozmowy, zachęcając do eksperymentu, ryzyka, błędu, do spojrzenia na rzeczywistość od innej strony. Ostatnie tygodnie zmusiły nas do takiego spojrzenia – zainteresowania najbliższym otoczeniem oraz skupienia uwagi na osobistych przeżyciach. Dotąd często pomijane aspekty rzeczywistości, stały się (z konieczności) czymś zaskakującym i dziwnym, początkiem nowych idei lub wyimaginowanych historii.

W. G.

Anna Tomczyk I rok, Grafika Artystyczna, film „XII”
Aleksandra Wawrzyniak I rok, Grafika artystyczna, film „Typografia kształtu”