X Pracownia Rysunku

dr hab. Maciej Przybylski, prof. UAP

dr Alicja Jeziorecka ad.

Od czasów gdy w sztuce wszystko stało się możliwe teoretycy jak Arthur Coleman Danto uznali, że sztuka przestaje być tym czym była i jej dotychczasowy charakter zmienia się, staje się formą filozofii. Umiejętności wypowiadania nabiera się poprzez doświadczenie – forma wypowiedzi jest przecież ściśle związana z treścią. Język winien być właściwym do wypowiedzenia danej treści. Pojęcia warsztatu i jego rozumienie zmieniło się od czasów awangardy i cały czas ze względu na nowe możliwości ulega przeformowywaniu. Współczesny artysta wypowiadając się zdobywa doświadczenie owo doświadczanie staje się jego zasobem, staje się jego warsztatem.

Należy zaznaczyć, że proces budowania wypowiedzi powinien zawierać swobodę wyboru środków. Często decyzje takie podejmuje się intuicyjnie, szczególnie gdy doświadczenie jest nowe, ale doświadczenie jednak, jak już wspomniałem, tworzy nasze zasoby z których korzystamy w praktyce twórczej. Praca takiego rodzaju wymaga strategii, niejako szkicu, który jak wiemy, jest pierwszym niczym nie skrępowanym zapisem myśli, idei, ale również zawiera w sobie propozycję, warianty rozwoju idei, który wpływa na następujące po sobie decyzje procesu twórczego. Indywidualny charakter doświadczania, przy jednoczesnym nieskrępowaniu klasycznie usankcjonowanymi stylistykami i językami wypowiedzi, skutkuje niepowtarzalnym osobistym paradygmatem sztuki, co dziś wydaje się fundamentalnym założeniem pracy twórczej artysty współczesnego. Międzywydziałowy charakter pracowni rysunku, gdzie obecni są wszyscy studenci szerokiego wachlarza specjalizacji artystycznych, daje możliwość doświadczenia różnorodnych postaw twórczych. Tak bogata w strukturze wspólnota pracowni daje poczucie interdyscyplinarnego charakteru wypowiedzi, co często niewłaściwie jest rozumiane, ponieważ to, co najistotniejsze dzieje siępomiędzy ideą i jej wizualną reprezentacją . Tak rozumiana idea rysunku w procesie dydaktycznym kładzie nacisk na rozwijanie procesu myślowego, którego niezwykle istotnym składnikiem jest wyobraźnia. Dzięki takim założeniom pracownia rysunku jest egalitarną przestrzenią twórczą dla studentów wszystkich studiowanych kierunków. Studenci dzięki takim możliwościom mają okazję rozwijania własnego języka wypowiadania się w sposób nieskrępowany ograniczeniami natury dyscyplinarnej. Powodowany potrzebą wyzwolenia się z usankcjonowanych przez normy akademickie dyscyplin i kierowany krytyczną postawa względem takiego stanu rzeczy, jest gwarantem przeformowywania się idei, w tym wypadku sztuki.

Wybrane  prezentacje PDF:

Aleksandra Komsta
https://drive.google.com/file/d/1Wkr1cHg_70V0bmBcbP1Po55ECf_pdW_Y/view?usp=sharing

Fryderyk Szulgit  
https://drive.google.com/file/d/1wc9gl-AylLo_LX3hGHHhW_re–4iE7K5/view?usp=sharing

Aleksandra Skorupka https://drive.google.com/file/d/1SmwtRkJxErVWTIem4Y7JzYDwjE2_hSZf/view?usp=sharing

Miłosz Rygiel Sańko
https://drive.google.com/file/d/1Iat6v5XDh8gtZa8pPzWQrpSrxdaUZwbH/view?usp=sharing

 Piotr Maciejowski
https://drive.google.com/file/d/1TT7D-bkDF1V124U8oHtO0CSwKTxYl3ui/view?usp=sharing

Wiesława Groszczyk https://drive.google.com/file/d/1zp3qa2szji_cIz2K_VcHib1EJEB32WdQ/view?usp=sharing