XII Pracownia Malarstwa

prof. dr hab. Janusz Marciniak, profesor

dr Dawid Marszewski, asystent

Program XII Pracowni Malarstwa opiera się na założeniu, że najważniejszym celem dydaktyki artystycznej jest zainicjowanie indywidualnego podejścia do sztuki i samodzielności w problematyzowaniu przedmiotu poznania artystycznego.

Malarstwo to przeżywanie, myślenie i wyrażanie się obrazem. Wymaga zaangażowania, inwencji i wyobraźni, ale również krytycyzmu. Podstawą warsztatu malarskiego są kompetencje rysunkowe, wrażliwość kolorystyczna, umiejętność sformułowania koncepcji plastycznej i znajomość technik malarskich. Warsztat to także otwarcie na nowe technologie wizualne, troska o ikonograficzną warstwę obrazu, wiedza o sztuce dawnej i najnowszej, świadomość konieczności redefiniowania pojęcia obrazu i pogłębiania poczucia formy w relacji do świata, w którym żyjemy.

Realizacji konkretnych zadań semestralnych i rocznych towarzyszą dyskusje, lektury, spotkania i wyjazdy artystyczno-naukowe. Dopełnieniem programu jest uczestnictwo w inicjatywach pozauczelnianych, które wzbogaca postawę artystyczną o walor zaangażowania społecznego i odpowiedzialności.

http://www.studio12.pl/

LINK DO PEŁNEJ PREZENTACJI XII PRACOWNI MALARSTWA
https://drive.google.com/drive/folders/1Rwhzpft5dvxYSceQAVXS2DG0t-5SgjbH?usp=sharing