Zajęcia z anatomii dla I roku Malarstwa

dr hab. Paweł Flieger

Zajęcia z rysunku anatomicznego zostały tak pomyślane i zaplanowane przeze mnie, by dzięki uczestnictwu w nich student I roku zdobywając podstawowe informacje z zakresu budowy ludzkiego ciała równocześnie mógł doskonalić swoje umiejętności zapisu zdobywanej wiedzy. By analizując i pracując nad formą przedstawienia wykorzystywał cały dostępny repertuar zasad rysunkowych. Zajęcia te mają pomóc zrozumieć studentowi jak przy użyciu podstawowych środków wyrazu może zbudować przekonywujące wrażenie trzeciego wymiaru na płaszczyźnie.