Pracownia Interpretacji Przestrzeni

prof. dr hab. Andrzej Wielgosz

mgr inż. arch. Łukasz Spychaj