I Pracownia Projektowania Wystaw

prof. dr hab. Eugeniusz Matejko prof. UAP

mgr Rafał Rzadkiewicz, as.

To miejsce otwartych rozmów i dyskusji, oswajanie się z wątpliwościami, nauka kultury krytyki, budowanie własnych poglądów i zrozumienie różnorodności postaw.

Nienazwana potrzeba ładu, rytmu, formy- to trzy słowa, które przeciwstawiamy chaosowi i nieokreśloności.

Staramy się wypracować metodę w dobieraniu środków i destylacji materiału twórczego, aby uzyskać dystans pozwalający na zastanowienie i kontemplację. Czasami szukamy w teorii, lecz gdy teoria nam nic nie powie szukamy sami we własnym warsztacie. Zachowujemy czujną wrażliwość na wszystko co nas otacza. Tematyka prac związana jest z tworzeniem dobrej jakości przestrzeni życia (architektura wnętrz), jak również przestrzeni związanych z szeroko pojętym projektowaniem informacji (wystawiennictwo). Używamy zarówno tradycyjnych jak i współczesnych technik przekazu myśli projektowej.

Czerpiemy z przeszłości, uznając tradycję za niezbędną wiedzę, która pozwala nam spoglądać w przyszłość.

https://www.facebook.com/PracowniaProjektowaniaArchitekturyWnetrzIWystaw/