II Pracownia Projektowania Wystaw

dr Piotr Barłóg, ad.

II Pracownia Projektowania Wystaw realizuje tematy związane z szeroko pojętym wystawiennictwem — od komercyjnego, przez ekspozycje sztuki, po zagadnienia wystaw problemowych i eksperymentalnych. W obydwu semestrach realizowane są tematy z „przeciwległych biegunów”. Celem jest zauważenie specyfiki odbiorcy i poruszanego zagadnienia oraz kontekst przestrzenny ekspozycji. Nadrzędną kwestię stanowi zrozumienie relacji widz-obiekt/eksponat-idea-przestrzeń-czas, oraz umiejętność komunikatywnego przekazu koncepcji projektowej, co samo w sobie stanowi formę wystawiennictwa.

Studenci stykają się z tradycyjnymi i nowoczesnymi środkami wyrazu, ucząc się wykorzystywać odpowiednie media z poszanowaniem charakteru miejsca, skali, rangi czy tradycji. Projektowanie wystaw to prócz aspektu czysto merkantylnego umiejętność dostrzegania tematów wartych uwagi — rozwija zdolność tłumaczenia abstrakcyjnych pojęć na język form plastycznych. Jest również narzędziem uwrażliwienia na ważkie społecznie problemy.