Pracownia Projektowania Przestrzeni Publicznej

dr hab. Konstancja Pleskaczyńska prof. UAP

mgr Rozalia Świtalska, asyst.

Pracownia Projektowania Przestrzeni Publicznej została powołana w 2010 roku, działa w strukturze Wydziału Architektury Wnętrz i Scenografii w Katedrze Architektury Wnętrz. W Pracowni powstają koncepcje zagospodarowania przestrzeni publicznej i półpublicznej, zarówno miejskiej jak i niezurbanizowanej oraz projekty architektury wnętrz obiektów użyteczności publicznej.

Pracownia chętnie podejmuje współpracę z interesariuszami zewnętrznymi, w ostatnich latach m.in. z Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, Instytutem Pamięci Narodowej, Oddziałem w Poznaniu, a także z Urzędem Miasta Poznania, Oddziałem Rewitalizacji w Biurze Koordynacji Projektów. Efektem współpracy były prezentacje i wystawy studenckie. Misją Pracowni jest zaszczepienie studentom humanistycznego podejścia do projektowania przestrzeni publicznej i uwrażliwienie przyszłych projektantów na społeczne aspekty jej oddziaływania. Celem jest zdobycie umiejętności tworzenia funkcjonalnych przestrzeni o wysokich walorach estetycznych.

FACEBOOK