XV Pracownia Rysunku

prof. dr hab. Grzegorz Keczmerski

mgr Agata Nowak asyst.

Założenia programowe XV Pracowni Rysunku

Podstawowym miejscem pracy studenta jest pracownia. W pracowni student zbiera doświadczenia rysunkowe z obserwacji natury i jej interpretacji. Pracę studyjną uzupełniają wszelkie działania artystyczne aktywujące wyobraźnię, wspierane tematami na tzw. hasło. Składowa tych dwóch doświadczeń ma na celu wypracowanie przez każdego studenta własnego języka ekspresji artystycznej.

Ważnym aspektem w pracy twórczej studenta jest świadome dążenie do zakładanego celu poprzez:
– świadomą inspirację twórczością innych artystów,
– otwartość na wszelkie eksperymenty technologiczne,
– poszukiwania właściwych środków ekspresji artystycznej, łączenie rysunku z innymi dyscyplinami, również spoza obszarów sztuki.

W semestrze zimowym, jak i letnim, studenci realizują jeden wybrany temat semestralny.

Sandra Grzebielucha / I rok II stopnia / Anatolia