XVI Pracownia Rysunku

dr hab. Mikołaj Poliński, prof UAP

dr Jarosław Szelest ad.

Rysunek przez swoją prostotę, bezpośredniość notacji łatwość zapisywania odczuć, emocji, jest bliski myśleniu, często stanowi pierwszy zarys koncepcji dzieła. Właściwości te sprawiają, że łatwo przenika odmienne języki artystyczne, nie tylko stając się często podstawą prac malarskich, rzeźbiarskich, instalacyjnych, działań performance, wideo czy też projektowych – architektonicznych ale również może stanowić ważny element, filmu, muzyki, poezji czy teatru.

Podatność rysunku na przenikanie odmiennych domen artystycznych stanowi bardzo interesujący punkt wyjścia dla pracy pedagogicznej. Doświadczanie artystyczne na styku różnych autonomicznych języków sztuki może być doskonałą podstawą do dalszych indywidualnych poszukiwań twórczych studentów. Do rozwijania ich wyobraźni i budowania  indywidualnego języka wypowiedzi artystycznej lub projektowej.

Yi Ting, Cheng   Wymiana międzynarodowa Erasmus.
 21st Century Human Documentary Series
This is a fake museum introduction video and set it as a documentary series for future humans, who want to understand what strange test humanity in the 21st century.
My concept is to create a fake original mural, pretending to be a major discovery of anthropology in the 21st century.
History is cyclical, the medieval plague-black death disease- always make me overlap with everything that is happening now. It originated in China, Italy has the most serious outbreak, and the goal of witch-hunting has become an Asian face. The cycle of the plague makes us realize that human beings are gradually going back to the burrowing age with the Internet.
I drew an Egyptian drawing that satirized the Communist Party of China and Tan Desai(World Health Organization Director-General). The reason why I drew a picture of the Egyptian judgment is that I feel that people who without conscience and only care about their interests should be put on trial in Libra. When the whole world believes the lies and benefits to move closer to the Chinese Communist Party, Taiwan is the only country who chooses to believe in yourself. 
Agnieszka Gabara Fotografia, studia 2st/1r. Przed uświadomieniem
Kawahara Setsuka   Wymiana międzynarodowa The Blue Castle