IV Pracownia Rzeźby i Działań Przestrzennych

prof. dr hab. Sławomir Brzoska

dr Rafał Górczyński, ad.

IV Pracownia Rzeźby i Działań Przestrzennych powstała w 2004 roku.

Studenci realizują w niej ćwiczenia, będące odpowiedzią na zadane tematy. Działania w pracowni w pierwszych latach studiów mają charakter poszukiwania „istoty” przestrzeni, znajdującej się poza emocjonalnością, narracyjnością i iluzorycznym odniesieniem do tego, co poza rzeźbą. Pierwszym krokiem w kierunku jakiejkolwiek przestrzennej wizualizacji jest nauczenie się operowania przestrzenią, organizowania rytmów, proporcji i harmonii formy, ponieważ już sama forma zawiera w sobie treść. W praktyce, drogą do uzyskania konkretnej formy – w – przestrzeni jest zbliżanie kształtu do kształtu, bryły do bryły, niezbędnego medium do innego – niezbędnego medium oraz całości przestrzeni rzeźbiarskiej do przestrzeni otaczającej, by ukazać jedyną możliwą jedność formy. Dopiero te umiejętności oraz wiedza powinny przygotować do realizowania dojrzałych prac opartych także o wyobraźnię, intuicję i emocjonalność.

Rozafa Elshan „kadry z performansu do kamery”, Erasmus, Belgia