I Pracownia Grafiki – Wypukłodruk

prof. dr hab. Andrzej Bobrowski

mgr Agnieszka Maćkowiak, asyst.

mgr Milena Hościłło, lab.

W pracowni studenci zapoznają się z metodami i technikami druku wypukłego, od tych tradycyjnych, jak drzeworyt czy linoryt, poprzez eksperyment aż do nowych propozycji multimedialnych.

Głównym celem jest poznanie idei towarzyszącej pracy tak, by dobór techniki i materiały użyte w procesie kreacji miały celowe zastosowanie. Zagadnienie budowy obrazu graficznego powinno ulegać nieustannym zmianom, które dyktuje rozwój ogólny.

Fundamentem programu jest kontynuacja idei pracowni otwartej, w której rytm pełni funkcję porządkującą.