Pracownia Sztuki w Perspektywie Międzykulturowej

dr hab. Sonia Rammer, prof. UAP

mgr Aleksander Radziszewski, as.

Nauczanie w zakresie sztuk powinno być powiązane z nauczaniem kształtującym obywateli świata, ponieważ dzieła sztuki często stanowią wyjątkowy środek prowadzący do zrozumienia osiągnięć i cierpień kultury odmiennej od naszej

(M. C. Nussbaum).

Jesteśmy pracownią praktyczną osadzoną w teorii, szczególnie w psychologii międzykulturowej. W ramach zajęć dajemy możliwość korzystania z różnorodnych środków wyrazu, w zależności od wybranego tematu i potrzeb. Punktem wyjścia realizacji jest problem, którego rozumienie może być pogłębione przez adekwatne „badania” (np. czytanie tekstów, spotkania z gośćmi). Do napisania programu pracowni skłoniły nas własne doświadczenia artystyczne, teoretyczne oraz podróżnicze. Podejmujemy tematy sytuujące się na pograniczach, tematy niewygodne, pobudzające do refleksji, aktualne. Dostrzegając skomplikowanie relacji międzyludzkich i międzygatunkowych zachęcamy do uważnego przyglądania się światu i samemu/samej sobie w świecie.

Kompletna wystawa dostępna na: www.crosscultural.pl

Podsumowanie roku 2020/2021

Maria Karandyszowska, „Nomadism”, wideo, 2021


Agnieszka Czernik, „Kuchnia”, animacja poklatkowa, 2021Miłosz Rygiel-Sańko, „Miejsce na podstawie miejsc”, wideo, 2021

Julia Kaczmarek, „Nomadyzm mój, czyli sennik”, kolaż, druk wypukły, 2021 >>> http://crosscultural.pl/wystawy/nomadyzm-2021/#juliakaczmarek


Tetiana Fedorova, „NOMADMAZE”, zwiastun gry, 2021 >>> https://youtu.be/xiZ2gC4UTeU