X Pracownia Malarstwa

prof. dr hab. Piotr C. Kowalski, prof. UAP

mgr Piotr Macha, as.

W pracowni mogą powstać:

obrazy smaczne, bardzo smaczne i obrazy niesmaczne

obrazy lekkie i obrazy ciężkie

obrazy graniczne, przygraniczne i zagraniczne

obrazy grzeczne, bardzo grzeczne i niegrzeczne czyli grzeszne

obrazy malowane w słońcu, w cieniu, bez cienia i bez cienia wątpliwości

obrazy skończone i obrazy nieskończone

obrazy malowane w schroniskach, na szlaku i takie które szlag by trafił

obrazy malowane bez ram, w ramach i w ramach przyjaźni

obrazy malowane na sztaludze, pod sztalugą, obok sztalugi i zamiast sztalugi

obrazy malowane na wysokim poziomie i na niskim poziomie (ale nie na średnim)

obrazy malowane w pionie, w poziomie i pod kątem (oczywiście pod odpowiednim)

obrazy malowane na ogniu, obrazy malowane na gazie (co prawda niewielkim, ale jednak)

obrazy przejściowe, przejezdne, przelotne

obrazy malowane szybko, i bardzo szybko

obrazy malowane wolno i takie, których zdawać by się mogło że nie wolno ich malować

obrazy malowane w Poznaniu, do Poznania i nie do poznania

https://www.facebook.com/XPracowniaMalarstwaPiotraC.Kowalskiego

https://www.youtube.com/channel/UCzO09CkHiy4zn6I4_l0yMaA