II Pracownia Animacji

dr Miłosz Margański, ad.

II Pracownia Animacji ma charakter eksperymentalny. Zachęcamy studentów do podejmowania ryzyka, poszukiwania autorskich środków wyrazu oraz wyboru nietypowych dla animacji narzędzi. W pracowni powstają filmy animowane, interaktywne opowiadania, doświadczenia VR, projekty mappingowe oraz gry komputerowe. Projekcja zawiera zbiór prac odpowiadających na tematy “Synchron” i “Gra”.


LISTA FILMÓW:

  • Rozwadowski Krzysztof  “4.09”
  • Danowska Milena “Koło”
  • Duffy Ewelina “Golf”
  • Patoła Agata “Humboldt”
  • Danowska Milena “Throw that Pigeon”
  • Orłowska Katarzyna “Outside Tokyo”
  • Nowacka Weronika “Coffee coffee coffee”
  • Sztefka Ewa “Autokreacja”

Wersja skrócona: