Pracownia Kostiumu Teatralnego

Kierownik  pracowni: prof. dr hab. Ireneusz Domagała

asystent mgr Krystian Szymczak

Celem Pracowni Kostiumu Teatralnego jest uruchomienie wyobraźni w projektowaniu kostiumu dla sceny, wyzwolenie kreatywności w poszukiwaniu właściwej wersji projektu i charakteru postaci. Budowa napięcia poprzez kontrast formy, jakości materii i koloru, identyfikację  postaci z klimatem sztuki i dynamiką przestrzenną kostiumu. Proces projektowania, to przede wszystkim umiejętność czytania tekstu – typologia charakterów postaci, to wrażliwość na dynamikę sylwetki ludzkiej.

Kreatywność inspirowana słowem: tekst sztuki, libretto, scenariusz, wiersz lub hasło jako temat wiodący i rodzajem dzieła (balet, opera, recital). Rozpoznanie funkcji kostiumu i kierunku linii projektowej wobec bohaterów dramatu, określanie struktur i jakości materiałów. Bezpośrednią inspiracją do zaprojektowania kostiumu. W projekcie ujawnia się odwołanie się do znaku, symbolu i słowa zawartego w dramacie. W tej pracowni studenci muszą przełożyć słowo na obraz.

Ireneusz Domagała