Pracownia Kształtowania Wnętrz Wystawienniczych

dr hab. Piotr Machowiak, prof. UAP,

dr Emilia Cieśla, ad.

W pracowni podejmowane są tematy związane z szeroką problematyką architektury, wnętrz i wystawiennictwa. Założeniem programowym jest nieskrępowany stereotypami rozwój osobowości twórczej. Od studentów oczekujemy otwartości na współczesne potrzeby człowieka. Zachęcam do podejmowania tematów prowokujących, kontrowersyjnych i ważnych społecznie. Zwracamy również uwagę na nierozerwalny związek pomiędzy funkcją, formą a otoczeniem. Na studiach I st. oprócz nowatorstwa koncepcji stawiamy na rozwoju myślenia o technicznej stronie projektu. Na studiach II st. oczekujemy szczególnej kreacyjności i samodzielności zarówno w warstwie merytorycznej jak i w formie przekazu projektu.

Facebook pracowni