Pracownia Projektowania Przestrzeni Publicznej

Kierownik Pracowni: dr hab. Konstancja Pleskaczyńska, prof. UAP

as. Rozalia Świtalska (urlop)

W Pracowni powstają koncepcje zagospodarowania przestrzeni publicznej i półpublicznej, zarówno miejskiej jak i niezurbanizowanej oraz projekty architektury wnętrz obiektów użyteczności publicznej. W Pracowni chętnie podejmujemy współpracę z interesariuszami zewnętrznymi, efektem wspólnych działań są prezentacje i wystawy studenckie.

Misją Pracowni jest zaszczepienie studentom humanistycznego podejścia do projektowania przestrzeni publicznej i uwrażliwienie przyszłych projektantów na społeczne aspekty jej oddziaływania. Celem jest zdobycie przez studentów – przyszłych projektantów umiejętności tworzenia funkcjonalnych przestrzeni o wysokich walorach estetycznych – przestrzeni, które w określony sposób oddziałują na odbiorcę, wywołują pewne wrażenia, stany emocjonalne, potrafią odprężać, wzruszać, skłaniać do refleksji czy animować interakcje społeczne, a jednocześnie są funkcjonalne i dostępne.

Temat w semestrze zimowym: PRZESTRZEŃ PUBLICZNA WOBEC PANDEMII, w semestrze letnim: odpowiedź na hasło „MONOCHROM”, „MOCNE UDERZENIE”, „CISZA”