I Pracownia Fotografii

dr Janusz Oleksa st. wykł.

Twórcze poszukiwania w pracowni umiejscawiają się pomiędzy wykorzystaniem sytuacji zastanych, a działaniami inscenizacyjnymi. Odnalezienie własnego rejonu działań to odkrywanie własnej wrażliwości. Motyw staje się pretekstem twórczych doświadczeń. Wybrane tematy realizowane w pracowni dotyczyły twórczych poszukiwań w obrębie między innymi następujących haseł:

  • Wyspa
  • Żywioły
  • 1, 2, 3…
  • Widzę kolory
  • Projekt własny
  • Czego nie widzę