Technologie Fotografii – technika zdjęciowa

dr Janusz Oleksa

mgr Zachar Szerstobitow

specjalista Igor Zieliński

Praca studentów polegała na poznaniu technicznych aspektów funkcjonowania aparatów fotograficznych i ich szerokiego spektrum możliwości rejestracyjnych.

Omawiane i prezentowane elementy dotyczyły między innymi: rodzaje kamer fotograficznych, czasu naświetlania [migawka], głębi ostrości [przesłona], szerokość kąta widzenia obiektywu [ogniskowa], balans bieli [temperatury barwowe], czułość, praca z wbudowaną i zewnętrzną lampą błyskową, zapis obrazu barwnego i czarno-białego itp.

Przykładowe ćwiczenia dotyczyły: budowania określonych relacji przestrzennych, odmienności obrazu tego samego miejsca przy odmiennym oświetleniu, odtworzenie światła barwnego według wybranego przykładu, poznanie relacji między zapisem czarno-białym motywu barwnego i zapisem barwnym motywu z niewielka ilością koloru, specyfika wykorzystania lampy błyskowej, itp.

Część zajęć poświęcona była poznaniu podstawowych elementów zapisu obrazu ruchomego. Zadaniem [ćwiczeniem] dla studentów było skonstruowanie i zastosowanie prowizorycznego rozwiązania, które pozwoliłoby [ułatwiło] osiągnąć zamierzony efekt w scenie filmowej [zdjęciowej]. Stabilizacja, dyfuzja [kształtowanie światła], blenda, wyciemnienie, płynny ruch kamery, statyw etc. – wszystko co będzie mieć wpływ na finalny rezultat. Wiązało się to miedzy innymi z zastosowaniem rzeczy [przedmiotów] codziennego użytku.

Zajęcia prowadzone były częściowo w trybie stacjonarnym [studio fotograficzne i filmowe plus zajęcia w plenerze miejskim] oraz w trybie on-line [wykłady, prezentacje i konsultacje ćwiczeń].