V Pracownia Fotografii

prof. dr hab. Konrad Kuzyszyn

dr Mateusz Sadowski, ad.


Marcin Karalus
II Rok, studia licencjackie niestacjonarne

Autoportret
wideo, 2’57”

Lena Peplińska
II Rok, studia licencjackie

Looped Blank Page
2021
wideo, 6’03”

Lena Peplińska
II Rok, studia licencjackie

A Situation We Couldn’t Escape
2021
wideo, 27’20”
Lena Peplińska
II Rok, studia licencjackie

Uncertain Utopia
2021
wideo, 5’32”

Mateusz Kowalczyk
II Rok, studia licencjackie niestacjonarne

Jeszcze trochę
wideo, 2’01”

Daniel Dąbrowski
II Rok, studia licencjackie

nie wiem jeszcze
2021
wideo, 35’25”

Daniel Dąbrowski
II Rok, studia licencjackie

czkanie po posiłkowe
2020
wideo, 2’48”

Magdalena Mądra
I Rok, studia magisterskie niestacjonarne

Pierwsze krople dla umarłych
2021
wideo, 3’57”
współpraca audialna: Sam Alty

„Wynoszę“ zużyte i popsute przedmioty nie do śmietnika ale nieco ponad stan swojej niepotrzebności. W zgiełku nabywania i wyrzucania szukam dla nich miejsca gościnnego, które jednocześnie staje się mało estetycznym. 
„Ci, którzy eksplorują obrzeża i wydobywającą się z nich materię, reprezentują niczego niebojące się społeczeństwo dostatku lub, wręcz przeciwnie, cywilizację skrajnie wyczerpaną, poszukującą nowych granic” – z tym zdaniem Jolanty Brach-Czajny, która niedawno odeszła, zaczynałam, i skończyłam, we wzburzonym morzu czczości i niepożądaności. 
„Do Europy tak, ale tylko z naszymi umarłymi” – na usta ciśnie mi się tytuł książki Marii Janion. Muszę przetłumaczyć, co napisałam o chorobie rzeczy, mających ambicje opisania całego świata. Niewyrzucanie śmieci i niewyrzucanie z pamięci to wybór wbrew selekcji materiałów w nieustającej przemianie. 

Magdalena Mądra
I Rok, studia magisterskie niestacjonarne

Jeśli przyjdę do Ciebie, to tylko po miłość
2021
wideo, 3’28”
Krótka forma traktuje o monotonii zmienności. Natura dąży do entropii, wbrew której tęsknią hi-
popotamy, przestawione rośliny usychają, ludzie boją się końców i początków, asteroidy zmieniają
trajektorie. Utwór jest pytaniem o tożsamość w czasie, względność ruchu i zmęczone napięcie
między przeciwnościami. Linię zdarzeń zakrzywiają orbity nużących obrazów i dźwięków, ufor-
mowanych z przyzwyczajenia.

Dominika Rutkowska
I Rok, studia magisterskie niestacjonarne

toczę wrażenie istnienia
2021
animacja 3D, 2’34”

Niekontrolowana eksterioryzacja doprowadza mnie do szału.

Joanna Preuhs
II Rok, studia licencjackie niestacjonarne

bet tytułu
2021
wideo, 4’01”


Michalina Banasik
II Rok, studia licencjackie niestacjonarne

En face
2021
wideo, 1’56”

Dominik Augustyniak
II Rok, studia licencjackie

Skinny Chair
2021
dokumentacja obiektu, wideo, 0’56”

Maja Kaczmarzyk
II Rok, studia licencjackie

pasożyt obrazowy
2021
wideo, 4’53”

Przemek Kaczmarek
II Rok, studia licencjackie niestacjonarne

GO | GO
2021
2’51”

Jolanta Balicka
II Rok, studia licencjackie niestacjonarne

Folia
2021
wideo, 1’56”

Ewa Pajewska-Wawrzyniak
II Rok, studia licencjackie niestacjonarne

Sky is the limit 
2021
wideo, 2’29” 
Śpiew: Aleksandra Panek (chórzystka Akademii Muzycznej w Poznaniu) 
Słowa: Ewa Pajewska – Wawrzyniak 

Ewa Pajewska-Wawrzyniak
II Rok, studia licencjackie niestacjonarne

Autoportret
2020
wideo, 2’04”

Adrianna Żegalski
II Rok, studia licencjackie niestacjonarne

DADDY
2021
wideo, 5’50”

Daria Bielienkov
II Rok, studia licencjackie niestacjonarne

Fox
2021
film 16mm, 1’10”

https://drive.google.com/file/d/1_BwANgIxgo56urmMcKl5ZM8WtFsQO23W/view?usp=sharing >>>

Fabrizio Bartolini, ERASMUS, studia licencjackie, The Empty Box, 2020, cykl fotografii


Jakub Kaczuk-Kuziak
II Rok, studia licencjackie

Ostatnio ciężko oddycham
2021
wideo, 5’21”

Maja Korczyńska
II Rok, studia licencjackie

Zbiór upadków
2021
wideo, 3’14”