VI Pracownia Fotografii

prof. Andrzej Florkowski

dr Anna Kędziora, ad.

mgr Izabela Jurcewicz, as.

W Pracowni kładzie się nacisk na posługiwanie się medium fotografii jako środka poznawczego poczynając od siebie, swojego środowiska oraz świata w szerokim tego słowa znaczeniu wraz z jego istotnymi, teraźniejszymi problemami. Dla nas fotografia to spojrzenie, sposób myślenia a także nasza relacja z otoczeniem. To także medium uruchamiające intuicję w celu ujawniania nieoczywistych mechanizmów wokół nas. Ujawnianie tego co intymne, powinno stać się dla odbiorcy czymś uniwersalnym, dającym mu szansę własnego przeżycia/odczucia dzieła artystycznego. Kładziemy nacisk na rozumienie fotografii jako instynktu kolektywnego naszych czasów.

Zwracamy studentom uwagę na fotografię będącą środkiem badawczym, narzędziem naukowym w poszukiwaniu kontekstów i inspiracji w świecie zewnętrznym często ważnym lokalnie, ale mającym szanse się uniwersalizować. Do analizy podejmowanych problemów artystycznych włączane są często artefakty wykraczające poza czysto rozumiane medium fotografii i wzbogacające nie tylko ostateczne rozwiązania artystyczne, ale także dające możliwość nawiązania dialogu ze wszystkim co nowe we współczesnej kulturze.

>>> https://vimeo.com/manage/videos/553339357 Maja Korczyńska „Odbitka”, I stopień II rok

>>> https://vimeo.com/manage/videos/553339357 Jakub Kłak “Szkic do człowieka współczesnego”, I stopień II rok

>>> https://vimeo.com/user140676651 Martyna Nitkowska “Deadfalls”, video, II stopień, I rok


Martyna Nitkowska “Deadfalls”, książka, II stopień, I rok


Martyna Nitkowska “Deadfalls”, książka ISSUE, II stopień, I rok