Pracownia Projektowania Litery

prof. zw. Krzysztof Kochnowicz, kierownik pracowni

mgr Viktoriya Grabowska, asystentka

Pracownia Projektowania Litery jak wszystkie pracownie Uniwersytetu Artystycznego jest pracownią wolnego wyboru. Spotykają się w niej studenci z całej Uczelni, nie tylko z Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej, w którego strukturze pracownia jest usytuowana.

Przy otwartej formule pracowni, tematy są tak sformułowane, by studenci, niezależnie od poziomu swych umiejętności i doświadczeń projektowych, mogli realizować własne koncepcje, dostarczające im satysfakcji obcowania z materią litery. Są one bodźcem wyzwalającym ich kreatywność. Pozwala to na bardzo indywidualne podejście, którego efektem są, z jednej strony, pojedyncze odmiany krojów display’owych, opartych na prostych założeniach ideowych, z drugiej zaś, rozbudowane rodziny krojów pism odpowiadających funkcji zdefiniowanej w założeniach projektowych.